Số liệu thống kê của Roy Morgan cho thấy Người Úc thích cá cược trên Web hơn

Cờ bạc Úc Các mẫu, được lấy trong 12 tháng cho đến tháng 6 năm 2014, cho thấy 207.000 người Úc (1,1% dân số) trong khoảng thời gian trung bình ba tháng đã đặt ít nhất một lần đặt cược thể thao qua internet, một bước nhảy vọt so với con số ước tính 46.000 […]